Hoffmanns škrob na prádlo 500 ml

Neohodnoceno
 
 

Škrob na prádlo s pevnostní třídou 3. Vrací textilíím původní tvar a pružnost. Idelání na ubrusy, záclony atd.

Dostupnost Skladem (1 ks)
109 Kč    
Kód produktu 896147
Kategorie Prací gely
 

UPOZORNĚNÍ:
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte štítek. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Zcela prázný a vymytý obal je možné recyklovat. Neodhazujte výrobek ani prázdný obal do volné přírody.