G&G Čistič odpadů a potrubí gel 1l

Neohodnoceno
 
 

Velmi účinný a koncentrovaný čistič odpadů a potrubí - gel. Velice rychle odstraňuje i ty nejtvrdší usazeniny v odpadních potrubích a eliminuje nepřijemný zápach.

Dostupnost Skladem (4 ks)
69 Kč    
Kód produktu 895853
Kategorie WC čističe
 

Gelový čistič odpadního potrubí odstraňuje těžko odstranitelné nečistoty jako například vlasy, tuk, zbytky mýdla. Je možné použít na všechy materiály potrubí.

Návod k použití:

V případě úplného ucpání odpadního potrubí:

  • Odstraňte všechnu vodu nad odtokovým otvorem.
  • V případě úplného ucpání odpadního potrubí pomalu vylijte do odpadu cca 1/3 až 1/2 obsahu láhve přípravku
  • Nechte cca 30 minut působit.
  • Po 30 minutách pusťte kohoutek a nechte potrubí protéct teplou vodou.
  • Zbytky prostředku nesmí zůstat kolem ústí odpadního potrubí!
  • Nikdy nepoužívejte na WC!

 

V rámci prevence ucpání odpadního potrubí a vzniku nepříjemného zápachu:

  • Jednou měsíčně vylijte cca 100ml přípravku do odpadního potrubí.
  • Nechte působit 30 minut a poté puštěním kohoutku spláchněte.
  • Ústí odpadní trubice vždy po použití důkladně omyjte.

 

Dovezeno z Německa.

žíravina

G&G Čistič odpadů a potrubí gelový 1L
Nebezpečí
Obsahuje: hydroxid sodný, chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru...%
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo